ป้องกันการปราบปรามการทุจริต อบต.หนองตาแต้ม
     
ป้องกันการปราบปรามการทุจริต อบต.หนองตาแต้ม การเเสดงเจตจำนงในการบริหารงานเเละต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   
 
   

 การเเสดงเจตจำนงในการบริหารงานเเละต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มกราคม. 2561