ป้องกันการปราบปรามการทุจริต อบต.หนองตาแต้ม
     
ป้องกันการปราบปรามการทุจริต อบต.หนองตาแต้ม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการต่อต้านการทุจริต ระหว่าง ปปช ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับ อบต.หนองตาเเต้ม
   
 
   

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการต่อต้านการทุจริต ระหว่าง ปปช ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับ อบต.หนองตาเเต้ม

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2559