ป้องกันการปราบปรามการทุจริต อบต.หนองตาแต้ม
     
ป้องกันการปราบปรามการทุจริต อบต.หนองตาแต้ม เรื่อง ประกาศใช้เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
   
 
   

 เรื่อง ประกาศใช้เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2560