ป้องกันการปราบปรามการทุจริต อบต.หนองตาแต้ม
     
ป้องกันการปราบปรามการทุจริต อบต.หนองตาแต้ม คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
   
 
   

 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 17 เมษายน 2560