ป้องกันการปราบปรามการทุจริต อบต.หนองตาแต้ม
     
ป้องกันการปราบปรามการทุจริต อบต.หนองตาแต้ม เรื่อง รายงานปัญหา/อุปสรรตการปฏิบัติตามเเผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561*2564)
   
 
   

 เรื่อง รายงานปัญหา/อุปสรรตการปฏิบัติตามเเผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561*2564)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562