ป้องกันการปราบปรามการทุจริต อบต.หนองตาแต้ม
     
ป้องกันการปราบปรามการทุจริต อบต.หนองตาแต้ม เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิณคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ita ประจำปี 2562
   
 
   

 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิณคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ita ประจำปี 2562

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2563