ป้องกันการปราบปรามการทุจริต อบต.หนองตาแต้ม
     
ป้องกันการปราบปรามการทุจริต อบต.หนองตาแต้ม เรื่อง การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเเสดงความคิดเห็น กับสำนักงาน ปปช
   
 
   

 เรื่อง การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเเสดงความคิดเห็น กับสำนักงาน ปปช 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2563