ป้องกันการปราบปรามการทุจริต อบต.หนองตาแต้ม
     
ป้องกันการปราบปรามการทุจริต อบต.หนองตาแต้ม เรื่อง ประกาศเจตนารมการต่อต้านการทุจริต "องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาเเต้ม รวมพลังไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปี 2563
   
 
   

 เรื่อง ประกาศเจตนารมการต่อต้านการทุจริต "องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาเเต้ม รวมพลังไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปี 2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2563