ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
360
14 ก.ย. 2563
2 ประกาศผลการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
366
19 ส.ค. 2563
3 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
427
05 ส.ค. 2563
4 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
379
05 ส.ค. 2563
5 เรื่อง ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จัดซื้อรถบรรทุกขยะ พร้อมรายละเอียดเเสดงคุณลักษณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
375
04 ส.ค. 2563
6 เรื่อง ประกวดราคา่ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
04 ส.ค. 2563
7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหุบน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
09 มิ.ย. 2563
8 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจารจรลาดยาง สายบ้านนายประภาสทองหล่อ - บ้านนางสำรวยเขียวสะอาด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
09 มิ.ย. 2563
9 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกำนันรุณ - คันคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
09 มิ.ย. 2563
10 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลื้อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายใหม่ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
09 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28