ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรื่อง รับโอนเเละย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำเเหน่งว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
474
01 ต.ค. 2563
2 เรื่อง รับโอนเเละย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
408
01 ต.ค. 2563
3 เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เเละเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
374
10 ก.ย. 2563
4 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
355
08 ก.ย. 2563
5 เรื่อง ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ เเละพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
550
03 ก.ย. 2563
6 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
433
02 ก.ย. 2563
7 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจเเละพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
382
01 ก.ย. 2563
8 เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี 2563 (ครั้งที่2) และขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2563 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
356
19 ส.ค. 2563
9 เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
451
17 ส.ค. 2563
10 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำเเหน่ง 5 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
588
13 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24