ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง รับโอนเเละย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นสายงานผู้บริหาร
  รายละเอียด :

 เรื่อง รับโอนเเละย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นสายงานผู้บริหาร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2563   :: จำนวนผู้อ่าน 408 คน