ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี 2563 (ครั้งที่2) และขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2563 (ครั้งที่2)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563   :: จำนวนผู้อ่าน 356 คน