ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด :

 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2563   :: จำนวนผู้อ่าน 427 คน